NGUYỄN ĐÌNH NGỌC

NGUYỄN ĐÌNH NGỌC

PCT. Hội Đồng Chuyên Môn

NGUYỄN VĂN QUẢNG

NGUYỄN VĂN QUẢNG

PCT. Hội Đồng Chuyên Môn

DIỆP THANH TÚ

DIỆP THANH TÚ

Chủ tịch Hội Đồng Chuyên Môn

LÊ QUÝ KIẾM

LÊ QUÝ KIẾM

PCT. Hội Đồng Chuyên Môn

NGUYỄN TRỌNG KHA

NGUYỄN TRỌNG KHA

PCT. Hội Đồng Chuyên Môn

NINH XUÂN MẠNH

NINH XUÂN MẠNH

PCT. Hội Đồng Chuyên Môn

Đồng hành cùng IRUBY là các vị trí cố vấn cấp cao với mong muốn có thể tạo ra một cộng đồng yêu đá quý, cũng như đưa ra những nhận định chính xác nhất về đá quý. Đánh giá một cách công bằng và khách quan về đá quý nói chung và đá quý màu nói riêng. Dựa trên tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

Giới ThiệuG

Hội Đồng cố vấn cấp cao gồm những đại biểu nhiều năm kinh nghiệm trong làng đá quý, chuyên môn cao. Cùng đam mê yêu đá quý, với mục đích đưa ra những ý kiến khách quan và đa chiều nhất về đá quý. Cũng như đi đến kết luận chung về phân khúc đá cao cấp. Đảm bảo tính khách quan nhất những sản phẩm được đưa ra thị trường, về chất lượng đá, giá thành, giá trị thẩm mỹ…
Diệp Thanh Tú

Diệp Thanh Tú

Chủ Tịch Hội Đồng cố vấn kỹ thuật cấp cao IRUBY.VN

Nguyễn Đình Ngọc

Nguyễn Đình Ngọc

Phó Chủ Tịch hội đồng cố vấn kỹ thuật cấp cao IRUBY.VN

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Quảng

Phó Chủ Tịch hội đồng cố vấn, cố vấn kỹ thuật cấp cao của IRUBY.VN

Lê Quý Kiếm

Lê Quý Kiếm

Phó Chủ Tịch Lê Quý Kiếm cố vấn kỹ thuật cấp cao của IRUBY.VN

Nguyễn Trọng Kha

Nguyễn Trọng Kha

Phó Chủ Tịch Lê Trọng Kha cố vấn kỹ thuật hội đồng cấp cao của IRUBY.VN

Ninh Xuân Mạnh

Ninh Xuân Mạnh

Phó Chủ Tịch kỹ thuật cấp cao của IRUBY.VN

MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP

Với mong muốn đưa ra thị trường những sản LUXURY cao cấp nhất, và đảm bảo tính khách quan cũng như chất lượng sản phẩm. Hội Đồng Cố Vấn đã được thành lập dựa trên tôn chỉ làm việc công bằng và khách quan. Vận dụng những kinh nghiệm cũng như kiến thức sau nhiều năm tích lũy, để ứng dụng vào đánh giá và đi sâu vào chuyên môn. Đá quý là một ngành kinh tế đang phát triển, với mong muốn lan tỏa một cách chân thực cũng như đảm bảo giá trị quan của sản phẩm.

NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG CỐ VẤN NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

  • Đảm bảo giá trị và chất lượng hàng cao cấp
  • Kiểm chứng chất lượng đá quý
  • Giám định kết quả kiểm tra đá quý
  • Đảm bảo tính minh bạch và công khai giá và chất lượng
  • Tư vấn và hoạch định những chiến lược phát triển lâu dài

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Những sản phẩm LUXURY trước khi được đưa ra thị trường, sẽ trải qua quá trình đánh của ban cố vấn. Dựa vào những yếu tố chuyên môn các cố vấn sẽ lần lượt đưa ra những ý kiến cá nhân. Sau đó sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến riêng và đi đến kết luận. Cụ thể như sau:

Một sản phẩm cao cấp sẽ được xin ý kiến của từng chuyên gia, đánh giá về màu sắc, chất lượng, độ trong, độ sạch và chấm thang điểm. Sau đó đi đến kết luận…

Những sản phẩm LUXURY trước khi được đưa ra thị trường, sẽ trải qua quá trình đánh của ban cố vấn. Dựa vào những yếu tố chuyên môn các cố vấn sẽ lần lượt đưa ra những ý kiến cá nhân. Sau đó sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến riêng và đi đến kết luận. Cụ thể như sau:

Một sản phẩm cao cấp sẽ được xin ý kiến của từng chuyên gia, đánh giá về màu sắc, chất lượng, độ trong, độ sạch và chấm thang điểm. Sau đó đi đến kết luận…

Những sản phẩm LUXURY trước khi được đưa ra thị trường, sẽ trải qua quá trình đánh của ban cố vấn. Dựa vào những yếu tố chuyên môn các cố vấn sẽ lần lượt đưa ra những ý kiến cá nhân. Sau đó sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến riêng và đi đến kết luận. Cụ thể như sau:

Một sản phẩm cao cấp sẽ được xin ý kiến của từng chuyên gia, đánh giá về màu sắc, chất lượng, độ trong, độ sạch và chấm thang điểm. Sau đó đi đến kết luận…

LIÊN HỆ