Spinel Xanh

Spinel xanh được đánh giá cao về chất lượng và giá trị kinh tế. Đá Spinel hoàn toàn tự nhiên 100% màu xanh không có sự can thiệp của con người. XEM THÊM
  • Bộ Lọc
  • mệnh
  • Màu sắc
  • Loại đá
  • Sắp xếp

LIÊN HỆ