Giỏ hàngL

    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Viên Ruby Facet màu đỏ hồng 2,48ct tự nhiên 100% IRRF143 - 238248 hình ảnh 4 Viên Ruby Facet màu đỏ hồng 2,48ct tự nhiên 100% - IRRF143 238248
1x 248,000,000
248,000,000 248,000,000

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 248,000,000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 248,000,000