Giỏ hàngL

    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Viên Citrin Emerald vàng đậm tự nhiên 2,67ct IRCT09 - 239267 hình ảnh Viên Citrine emerald vàng đậm tự nhiên 2,67ct - IRCT09 239267
1x 2,670,000
2,670,000 2,670,000

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 2,670,000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 2,670,000