Giỏ hàngL

    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Viên Garnet trái tim đỏ thuần tự nhiên 2,45ct - IRGN 239245 hình ảnh Viên Garnet trái tim đỏ thuần tự nhiên 2,45ct - IRGN 239245
1x 5,390,000
5,390,000 5,390,000

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 5,390,000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 5,390,000