Giỏ hàngL

    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Viên Ruby huyết kính tự nhiên 7,38ct IRRC148 – 239738 hình ảnh Viên Ruby huyết kính tự nhiên 7,38ct - IRRC148 239738
1x 88,500,000
88,500,000 88,500,000

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 88,500,000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 88,500,000