Spinel Đỏ

Spinel màu đỏ chất lượng tốt nhất có giá trị rất cao trên thị trường. Màu đỏ có giá trị nhất là màu đỏ thuần không xen lẫn dải màu khác. XEM THÊM
  • Bộ Lọc
  • mệnh
  • Màu sắc
  • Loại đá
  • Sắp xếp

LIÊN HỆ