Spinel Hồng

Spinel hồng sở hữu màu sắc vô cùng cuốn hút với độ tinh khiết cao, Spinel hồng tại mỏ Lục Yên chất lượng sáng ngang với Spinel trên thế giới. XEM THÊM
  • Bộ Lọc
  • mệnh
  • Màu sắc
  • Loại đá
  • Sắp xếp

LIÊN HỆ