Spinel Lục Yên

Spinel Lục Yên chất lượng được đánh giá ngang hàng với các loại Spinel nổi tiếng khác trên thế giới. Và độ hiếm cũng như giá trị của Spinel Lục Yên vô cùng cao XEM THÊM
  • Bộ Lọc
  • mệnh
  • Màu sắc
  • Loại đá
  • Sắp xếp

LIÊN HỆ